Headline

 

Výherci Darwinovi ceny.

Seznam lidí, kteří umřeli výjimečně hloupým způsobem. Podle Darwina, funguje pravidlo přirozeného výběru, proto jsou tito lidé post mortem „oceněni.“ Vylepšili totiž lidský genofond právě tím, že se z něj odstranili a neměli potomky, kteří by tento gen „hlouposti” dále šířily.