Marie Headline7 Nejslavnějších vynálezců, které zabily jejich vynálezy

Lidé, kteří obětovali svůj život za své vynálezy a za svůj výzkum. Revolučnost jejich objevů, umožnila cestu dalším vynálezům, i když za ní museli zaplatit oběť nejvyšší. Komu tedy můžeme děkovat za technologické průlomy, jejichž jedinečnost pociťujeme i dnes?