World-War-II-20th-April-1945-German-leader-Adolf-Hitler7 Nejzákeřnějších nemocí, které zničily Adolfa Hitlera

V posledních dnech své totalitní vlády, byl Adolf Hitler pouhou fyzicky a psychicky labilní troskou. Každého starce, matku a dítě posílal do předních bojových linií na smrt bez rozmyslu. Vůdce trpěl řadou nemocí, ničících jeho psychický, i fyzický stav. Vzhledem k jisté nevyspělosti tehdejší medicíny, se používaly velmi neortodoxní léčebné postupy. I to mělo za následek zhroucení nejzvrácenějšího systému, který byl kdy vytvořen.